Ēku celtniecība

Jums ir jāieiet mājas lapā un jāizvēlas jums interesējošais rajons/projekts un konkrēts gabals dotajā laukumā. Finanšu kalkulators palīdzēs jums orientēties ikmēneša maksājumos konkrētā laikā un kredīta likmē. 

Pie pirmās iemaksas, ņemiet vērā, ka banka jums piedāvās ne vairāk kā 50 – 75% no zemes summārās vērtības un ēkas izmaksas novērtēšanas. 

Ja jums nav brīvu līdzekļu pirmai iemaksai (kaut tā ir vēlama zemes iegādei), jūs varat ieķīlāt savu dzīvokli. Lai noteiktu aptuvenu dzīvokļa vērtību, apskatiet sludinājumus internetā. Tā jūs varēsiet novērtēt savas finanšu iespējas. 

Vienlaicīgi, patstāvīgi vai izmantojot datus, ko mums sniedz mūsu partneri pēc programmas JŪSU MĀJA, jūs varat izvelēties nākamās mājas/ražotāja tipu un pasūtīt konkrētu projektu. Mūsu kompānijas birojā jūs iegūsiet iepriekšēju informāciju par dotā ražotāja specifiku un ar kalkulatora palīdzību varēsiet sarēķināt aptuveno sava finansējuma daļu ar nākamās mājas orientējošo summu. Sīkāk par ražotājiem.

Mēs organizējam tiešo tikšanos ar konkrētiem ražotājiem, objektu apskati, vienojamies par iepriekšēju tāmes sastādīšanu pēc jūsu izvēlētā projekta (iespējamas individuālas izmaiņas projektā un konstrukciju izgatavošana atbilstoši mūsu vēlmēm) un iecerētās mājas vērtības noteikšana. 

*pakalpojuma sniegšana ir uz laiku pārtraukta

Iespējamie izdevumi:

0

Pēc darbuzņēmēja izvēles un aptuvenās tāmes saņemšanas no mūsu partnera mājas celtniecībai un arhitektūras vizualizācijas pēc jūsu izvēlētā projekta, pēc mājas tirgus vērtības noteikšanas kā arī dokumenti uz pārdoto zemes gabalu un ieķīlātā dzīvokļa tirgus vērtība un indikatīvā piedāvājuma vēlamajam gabalam, mēs organizējam iepriekšēju konsultāciju pie kredītu menedžeriem pilsētas vadošajās bankās. Tā jūs varēsiet izvēlēties daudz izdevīgāku kredīta piedāvājumu un noteikt bankas izvēli. 

Sīkāk par bankām

Iegūtā informācija ļaus jums pietiekami pareizi saprast ne tikai savas finansiālās iespējas (apmēru, nākamā kredīta likmes laiku), bet arī individuālas finansēšanas apmēru iegādājoties zemes gabalu un mājas celtniecību. 

Tagad jūs varat droši pieņemt lēmumu par zemes gabala novērtēšanu, mājas novērtēšanu un nepieciešamības gadījumā dzīvokļa novērtēšanu. 

Pēc tam ar mūsu palīdzību savāktie dokumenti tiek iesniegti bankai un pie pozitīva rezultāta banka par finanšu iedalījumu mājas celtniecībai jūs droši varat pieņemt lēmumu par zemes gabala rezervēšanu. 

Pēc vienošanās par zemes gabala rezervēšanu noformējot kredītu (vienošanos par rezervēšanu nepieciešams iesniegt bankai), kā arī lai iegūtu nepieciešamos dokumentus nekustamā īpašuma novērtēšanai un bezmaksas konsultācijām mūsu birojā jūs varat: 

 • Patstāvīgi noformēt kredītu ieķīlājot zemi un dzīvokli; 
 • Noformēšanu uzticēt speciālai firmai (pakalpojuma summa no 1,5% līdz 5% no kredīta summas); 
 • Izmantot mūsu kompānijas palīdzību.

Iespējamie izdevumi:

 1. Kompānijas aizdevums par nekustamo īpašumu: 2 – 10% no nekustamā īpašuma vērtības (iekļauts objekta summā); 
 2. Izpildītāja pakalpojumu apmaksa (specializētā firmā – no 1,5% līdz 5%, pie „LK CITI” – bezmaksas); 
 3. Zemes mērītāja pakalpojumi (no 215 EUR gabals un augstāk), ģeodēzija (no 215 EUR un augstāk). Pakalpojumu summa ir atkarīga no konkrēta izpildītāja izvēles.

Lai saņemtu kredītu vairākās bankās jums būs nepieciešami sekojoši dokumenti:

Zemes gabalam:

 • Zemes grāmata,
 • Zemes gabala plāns,
 • Nepieciešamā tehniskā dokumentācija (iesniedz mūsu kompānija). 

Dzīvoklim:

 • Zemes grāmata,
 • Inventarizācijas lieta,
 • Izziņa par komunālo pakalpojumu nomaksu (uzrāda klients).

Mājai:

 • Zemes grāmata,
 • Inventarizācijas lieta (iesniedz mūsu kompānija).

Mājas celtniecībai:

 • Saskaņots mājas projekts,
 • Izmaksu novērtējums. 

Sīkāk par pakalpojumiem novērtēšanā

Izziņas par ienākumiem: 

 • Izziņa no VSAA,
 • Izziņa no VID,
 • Izziņa no darba vietas (iesniedz klients).

Citi dokumenti:

 • Pēc bankas pieprasījuma, kredītvēsture, izraksts no konta, izziņa no Latvijas Bankas. 
 • Mūsu firma palīdzēs jums saņemt visus nepieciešamos dokumentus (apmaksa notiek atsevišķi, skatīt zemāk) izņemot izziņu par ienākumiem. Savācot nepieciešamos dokumentus un aizpildot iesniegumu, jūs varat iesniegt dokumentus vienā vai vairākās bankās pēc jūsu izvēles. 

Dokumenti ēkas projektēšanai: 

 • topogrāfija,
 • ģeodēzija,
 • arhitektūras – plānošanas uzdevums.

Iespējamie izdevumi:

 1. Dzīvokļa novērtēšana pēc vadošo firmu (Latio, Langes pils utt.) cenrāžiem: no 170 euro un augstāk***
 2. Dzīvokļa apdrošināšana pēc vadošo firmu (ERGO, Balta u.c.) cenrāžiem: no 0,1%***
 3. Bankas komisija par iesniegumu izskatīšanu kredītiem (klients apmaksā attiecīgi pēc bankas cenrāža): *** 

Saņemot lēmumu par kredītu jums nepieciešams: 

 • Noslēgt ar banku aizņēmumu, galvošanas līgumu (noslēdz galvotājs).
 • Pie notāra apliecināt visus nepieciešamos zemesgrāmatas dokumentus (hipotēkas reģistrēšana dzīvoklim, hipotēkas reģistrēšana uz zemi).
 • Ar pārdevēju saskaņot dokumentus kredītam un garantijas vēstules tekstu. 

Mūsu firma bezmaksas palīdzēs jums noformēt visus norādītos dokumentus. 

Iespējamie izdevumi:

 • Komisija par bankas kredīta izskatīšanu (klients apmaksā attiecīgi pēc bankas cenrāžiem kredīta saņemšanas brīdī). 
 • Maksa par dokumenta apstiprināšanu (klients apmaksā attiecīgi pēc notāra cenrāža) no 215 EUR***

Uzrādot firmai pilnu kredīta aizņēmuma paketi jūs saņemsiet sagatavotu parakstīšanai un iepriekš saskaņotu pārdošanas līguma projektu un varēsiet noslēgt darījumu. 

Ēkas projektēšanai mērķtiecīgāk savlaicīgi pasūtīt aktuālu apbūves topogrāfiju, arhitektūras – plānošanas uzdevumu un grunts ģeodēzisko izmeklēšanu. Lai savāktu augstāk minētos dokumentus un/vai projektēšanas/adaptācijas tipisko ēkas  projektu mēs jums rekomendējam izmantot kvalificētu arhitektu ar kuriem sadarbojas mūsu partneri pakalpojumus vai atsevišķu specializētu firmu pakalpojumus. 

 • 3 projektu līgumu sagatavošana (zemes pārdošana, komunikāciju un apbūves apkalpošanas pieslēgšana) – bezmaksas. 
 • Maksa par dokumentu apstiprināšanu (apmaksā klients attiecīgi pēc notāra cenrāža) no 215 EUR***
 • Zemes mērnieka pakalpojumi (no 215 EUR zemes gabals un vairāk), ģeodēzija (no 215 EUR un vairāk). Pakalpojumu maksa ir atkarīga no konkrēti izvēlētā izpildītāja. 

Iespējamie izdevumi:

 • Tipoloģijas projektu piesaiste (no 430 EUR un vairāk)
 • Tipoloģijas projekts no ražotājiem (bezmaksas)
 • Mājas vērtības noteikšana (no 215 – 285 EUR un vairāk)

Notiek saskaņā ar likumu Par Zemesgrāmatu un pieprasa:

Zemes gabalam 

 • Pie notāra apstiprināts galvojums par īpašuma pirkšanas – pārdošanas līguma reģistrēšanas tiesībām
 • Izziņas par atļauju iegūt savā īpašumā zemi LR nepilsoņiem (ja pieprasa)
 • Kvītis par nodevu apmaksu (2% no darījuma summas (EUR) un kancelejas nodevas par reģistrāciju(atkarībā no zemes gabalu kopējā skaita (kopīpašums, tehniskie zemes gabali) 
 • Pie notāra apstiprinātu līgumu par hipotēkas reģistrēšanu zemes gabalam (ja tiek ieķīlāts zemes gabals)
 • Kredīta līgums*
 • Ķīlas līgums*
 • Galvotāja līgums*

* - dokumenti, kas norādīti par hipotēku līgumu

 • Kvīts par nodevu apmaksu hipotēkas reģistrēšanai (0,1%)
 • Kvīts par kancelejas nodevu apmaksu hipotēkas reģistrēšanai

Dzīvoklim 

 • Notāra apstiprinātu līgumu par hipotēkas reģistrēšanu
 • Ķīlas līgums* 
 • Kredīta līgums*

* - dokumenti, kas norādīti par hipotēku līgumu  

 • Kvīts par nodevu apmaksu hipotēkas reģistrēšanai (0,1%)
 • Kvīts par kancelejas nodevu apmaksu hipotēkas reģistrēšanai

Pēc īpašuma tiesību reģistrēšanas un bankas hipotēka jūsu dzīvoklim, banka kompānijai izmaksā atlikušo pirkšanas apmaksas daļu.Pircējs pie kredītu menedžera iegūst Zemesgrāmatas oriģinālu vai kopijas. Kļūstot par pilnvērtīgu zemes īpašnieku un iegūstot projektēšanai nepieciešamos dokumentus, jūs ar arhitektu varat saskaņot izstrādātu mājas projektu un iegūt atļauju celtniecībai. 

Tipoloģijas projekta saskaņošanas vidējais laiks no 1 mēneša. 

Vienlaicīgi ar to, jūs iegūsiet saskaņotu projektu, noskaidrojiet agrāk sastādītu tāmi iegūstiet līguma projektu karkasa iegūšanai no ražotāja firmas, kā arī līgumu no celtniecības organizācijas, kas veic mājas iekšējās un ārējas apdares darbus. 

Saņemot no bankas otru summu, kas palikusi kā starpība starp ieķīlāto dzīvokli un nopirkto zemes gabalu, jūs pievienojiet savu finansējuma daļu (no 0 līdz 25% atkarībā no jūsu dzīvokļa cenas) un apmaksājiet pamatu vērtību un visbeidzot pasūtiet izgatavošanu un piegādi mājas karkasam. 

Šobrīd jūs, piesaistot bankas tenderi varat veikt uzlabojumu novērtējumu un iegūt otro maksājumu no bankas būvniecības turpināšanai. Pēc karkasa izgatavošanas jūs pa daļām atkarībā no bankas pieprasījuma iegūstiet un tērējat atlikušo kredīta summu celtniecības beigšanai.

Pie pozitīva iznākuma jums nāksies ieguldīt no 0 līdz 17% no ēkas celtniecības summas un drīz vien jūs varēsiet ievākties savā jaunajā mājā.

Aktuālie zemes gabali

082757c839571e530b58f1e4c4526aea
Vairāk
Cena pēc pieprasījuma Pārdošana
 • 4
 • 5 897 m2
 • 2021 gads

Ciemats "Liepavoti"

Latvija, Babīte
5868f968703ea93aa1afd623432a337d
Vairāk
Cena pēc pieprasījuma Pārdošana
 • 6
 • 10 382 m2
 • 2021 gads

Ciemats "Priežkalni"

Latvija, Vangaži
7252acd923af1c4633fc563ee27e29b1

Karkasa mājas ir viegli būvētas struktūras. Galvenā iezīme dizainā ir koka rāmis, kas parasti sastāv no statnes un horizontālām kniedēm. Tās ir piepildītas ar augstas kvalitātes izolāciju. Ar dažādiem apdares materiāliem šai mājai var piešķirt jebkuru izskatu. Šodien jaunākie sasniegumi koncentrējas karkasa mājas celtniecībai. Īpaši karkasa mājas ir izplatītas Skandināvijā, Somijā, Vācijā, Kanādā un Amerikas Savienotajās Valstīs.

*pakalpojums ir uz laiku apturēts

1bbc5fc83196401d8b6ffded1adcc1f4

Pirmkārt, tas noteikti ir koka rāmis, mājas sienas no baļķiem. Koka rāmis ir pildīts ar mākslīgiem materiāliem. Īpaši apstrādāti baļķi saliek viens otru. Var pievienot koka logus, durvis, grīdas, tās ir videi draudzīgas mājas. Izolācijas. Koka sienas nodrošina lielisku mikroklimatu telpās.

Attiecībā uz koka rāmja izturību visā mājas tehnoloģijā un būvniecībā tiek izmantotas mūsdienīgi speciālie līdzekļi, kas aizsargā koku un šī māja kalpos mazāk kā 100 gadus, kas zaudē akmens mājai.

879e5c7812484bae3a8b141f7347b387

Pildrežģu mājas - ēkas konstrukcijas veids, slīpas sijas (dažādos leņķos)no skujkoka. Sijas ir redzamas mājas ārpuses mājas un piešķir ēkai citu izskatu; attālums starp sijām ir piepildīts ar dabisku materiālu. Mūsdienās mājas starpas ir piepildīta ar pildrežģu norobežojošo elementu, kas ietver efektīvu izolāciju vai dubulto stiklojumu.