Informācijas sistēmu menedžmenta augstskola (ISMA)

  • 28.10 2021 Publicēšana

Informācijas sistēmu menedžmenta augstskola (ISMA) bija atvērta 1994. gadā un kļuva par Rīgas Aviācijas Universitātes pēcteci. Augstskolai ir pilna Izglītības un zinātnes Ministrijas valsts akreditācija. Tā ir viena no republikas multinacionālākajām augstākās izglītības iestādēm. Vairāk nekā trešdaļa studentu ir ārzemju pilsoņi.

4b454b92e338fe94570a58ddcd74f04d

photo: https://www.isma.lv/

Apmācības ISMA

ISMA ir holdings, kurā ietilpst skola, koledža un universitāte. Šeit var iegūt izglītību sākot ar pašiem pirmajiem līmeņiem līdz doktorantūras pabeigšanai. Augstskolas studentiem tiek piedāvāta apmācība četrās pamata jomās:

  • Informācijas tehnoloģijas.
  • Tūrisms, viesnīcu un restorānu serviss.
  • Nekustama īpašuma pārvaldīšana, administrēšana.
  • Ekonomika, finanses un banku lietas.

Jau vairāk ka 10 gadus ar Rīgas Domes atbalstu ISMA organizē Starptautisko Jauniešu festivālu. Festivāla ietvaros tiek rīkotas zinātnes konferences, skolas olimpiādes, radošie un matemātikas konkursi. Uzvarētāji saņem iespēju mācīties bezmaksas mācīties jebkurā no specialitātēm, ko piedāvā augstskola.

Daudz uzmanības ISMA pievērš studentu fiziskajai attīstībai, Skolā darbojas sporta klubs, uz kura bāzes studenti var nodarboties ar vienu no 10 populārākiem sporta veidiem un piedalīties Latvijas ikgadējās universiādēs.

Starptautiska sadarbība

ISMA ir aktīvs nekomerciālās Eiropas savienības valstu studentu un pasniedzēju apmaiņas ERASMUS+ programmas dalībnieks. Jau pēc pirmās praktiskās nodarbībās ISMA studentiem ir iespēja piedalīties dažādās starptautiskās mobilitātes programmās un turpināt akadēmisko darbību cienīgās ārzemju universitātēs.