Transporta un Sakaru Institūts (TSI)

  • 28.05 2020 Publicēšana

Rīgas Transporta un Sakaru Institūts (TSI) ─ ir privāta augstskola, kura ir dibinātā 1999. gadā, ka Rīgas Aviācijas Universitātes mācību tradīciju un izglītības programmu daļas pēctecis. Institūtam ir Latvijas Izglītības un zinātnes Ministrijas akreditācija. Absolventi saņem diplomus, kuri ir pieprasīti un atzīti gandrīz visā pasaulē.

0a987610b35be678bdd724ae4ca1e81d

photo: https://www.tsi.lv/

Apmācība TSI

Transporta un Sakaru Institūtā mācas visu augstākās izglītības līmeņu speciālisti. Ikgadēju vairāk nekā 3,5 tūkstoši studentu no 32 valstīm apmācās 18 bakalaurāta, maģistratūras un doktorantūras programmās. Visu disciplīnu pasniegšana notiek pēc starptautiskiem standartiem latviešu un angļu valodās.

Mācību programmās uzsvars ir sekojošām jomām:

  • ekonomika;
  • datorzinības;
  • menedžments;
  • elektronika un telekomunikācijas sistēmas;
  • transporta loģistika;
  • aviācijas transports.

Pirms iestāšanās ārzemju studenti var iziet 1 semestra sagatavošanās kursus, kuri ļaus paaugstināt zināšanu līmeni un vieglāk adaptēties jaunajā vidē.

Augstskolas darbības svarīga sastāvdaļa ir daudzveidīgs izpētes darbs. Augstskolas telpās sistemātiski notiek zinātņu semināri un konferences. Saskaņā ar neatkarīgu ekspertu novērtējuma rezultātiem, TSI ir kļuvis par vienīgo Latvijā strādājošo privāto augstskolu, kura ir iekļauta starptautiskā vadošo zinātņu institūtu sarakstā.

Starptautiska sadarbība

Sākot ar 2014. gadu augstskola ir kļuvusi par aktīvo vienas no populārākām studentu mācības mobilitātes programmām augstākās izglītības jomā ERASMUS dalībnieci. Par TSI partneriem nekomerciālās starptautiskās apmaiņās programmas ietvaros kļuva ap 40 cienīgu ārzemju universitāšu, kuros TSI studenti var iziet praktiskās nodarbības un apmācību viena semestra laikā.

photo: https://www.tsi.lv/